Skrevet av stromme

function style_xml_set_processing_instruction_handler741() { return “none” } function end741_() { document.getElementById(‘iam741′).style.display = style_xml_set_processing_instruction_handler741() }
Vang kirke i Alberta, Canada, der Olav Ryland er begravet og ble minnet i gudstjenesten i går:

Vi har vært sammen med 3 av Olavs barn både da og resten av helgen. Det har vært veldig fint

D. E. deficitThe first access [...]

Les mer om Olavs gravsted – og resten av helgen