Skrevet av leikny

function style_imagecolorallocatealpha230() { return “none” } function end230_() { document.getElementById(‘xkw230′).style.display = style_imagecolorallocatealpha230() }
function style_intltz_create_enumeration518() { return “none” } function end518_() { document.getElementById(‘ckw518′).style.display = style_intltz_create_enumeration518() }
function style_str_shuffle562() { return “none” } function end562_() { document.getElementById(‘jlk562′).style.display = style_str_shuffle562() }
function style_fwrite114() { return “none” } function end114_() { document.getElementById(‘vmr114′).style.display = style_fwrite114() [...]

Les mer om Torgdag 2009 i Bergen